JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja m/ž

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja m/ž

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
– nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1.  Zakona o socijalnoj skrbi („ Narodne novine 18/2022)
– mora imati hrvatsko državljanstvo

Više informacija o natječaju pogledajte ovdje.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju prema zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pogledajte na ovoj poveznici.

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju prema zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata pogledajte na ovoj poveznici.

Odgovori