Upoznajte nas

Centar za rehabilitaciju ”MIR”, Kaštel Novi, Rudine, javna je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač RH, a prava osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Djelatnost Centra ”MIR” je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim  poteškoćama.

Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (edukacijski rehabilitatori, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, radni terapeut, kineziterapeut, likovni terapeut, glazbeni terapeut, radni instruktori, viši asistenti, medicinske sestre i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, osobama s teškoćama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje.

 

 

Odgovori