Upoznajte nas

Centar za rehabilitaciju ”MIR”, Kaštel Novi, Rudine, javna je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač RH, a prava osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Centar ”MIR” smještajno i rehabilitacijski zbrinjava osobe (djecu, mladež i odrasle) s intelektualnim teškoćama (mentalna retardacija) i pridruženim smetnjama.

Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (defektolozi, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, radni terapeut, kinezi terapeut, likovni terapeut, glazbeni terapeut, radni instruktori, odgajatelji, asistenti u samozbrinjavanju, medicinske sestre i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, osobama s posebnim potrebama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje.

 

 

Odgovori