Uključivanje u programe

Programi i programske aktivnosti koje se provode:

 • rehabilitatorski tretmani
 • logopedski tretman
 • rad psihologa
 • rad socijalnog radnika
 • fizikalna terapija (+ bobath basic & baby)
 • radna terapija
 • kineziterapija (terapijsko jahanje, plivanje – sportsko rekreativne aktivnosti)
 • senzorna terapija
 • rana intervencija (0-7god.)
 • psihosocijalna podrška
 • glazboterapija i aktivnosti
 • likovna terapija (glina, svijeće i sezonska radionica) i aktivnosti
 • krojačka radionica i aktivnosti
 • digitalna radionica (informatika/digitalna oprema/multimedijske tehnologije…) i aktivnosti
 • radne aktivnosti
 • uključivanje u socijalno okruženje
 • rad u otvorenoj privredi
 • organizacija slobodnog vremena

Primjeri u galeriji:

Odgovori