Izvaninstitucijske usluge- za djecu s teškoćama u razvoju

Za djecu s teškoćama u razvoju na Odjelu rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga pružaju se sljedeće usluge:

  • Rane intervencije kod pružatelja usluge
  • Individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
  • Grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

U okviru stručnog rada korisnicima se pružaju usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije u Centru. Usluga se pruža temeljem prethodnog mišljenja Stručnog tima Centra o potrebi uključivanja u određenu vrstu terapije, te trajanju i učestalosti iste. Usluge se pružaju pet radnih dana u tjednu, a priznaju se temeljem rješenja nadležnog CZSS.

U okviru pružanja gore navedenih usluga zainteresirane stranke u prijemnom uredu od socijalnog radnika dobiju potrebne relevantne informacije.

 

Odgovori