Izvaninstitucijske usluge- za odrasle osobe s intelektualnim poteškoćama

Na Odjelu rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga djelatnost Centra se za odrasle osobe sa lakšim ili umjerenim, te težim ili teškim intelektualnim poteškoćama ostvaruje kroz:

  • Usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
  • Usluge poludnevnog boravka
  • Usluge cjelodnevnog boravka
  • Usluge organiziranog stanovanja

U okviru pružanja gore navedenih usluga zainteresirane stranke u prijemnom uredu od socijalnog radnika dobiju potrebne relevantne informacije.

Odgovori