Smještaj

Usluga dugotrajnog i privremenog smještaja realizira se u vlastitom stambenom naselju obiteljskih kuća (svaka kuća ima dva trosobna stana) u kojima korisnici žive po modelu obiteljske zajednice.

Broj članova zajednice je stalan (šest korisnika u svakom stanu), a pri formiranju zajednice vodi se računa o nivou općeg i specifičnog stanja i sposobnosti članova zajednice, prema kojima se sačinjava individualni plan rada s korisnikom. Kroz rehabilitacijski program “Sudjelovanje u svakodnevnom životu” provode se postupci treninga samozbrinjavanja i brige o sebi, a u program zajednice uključeni su svi članovi prema osobnim potrebama i sposobnostima.

Stručni voditelji skupina i terapeuti, te asistivno osoblje, omogućuju najbolje rezultate u visokoj razini kvalitete života korisnika. Zajednice organiziranog stanovanja (inkluzije), izvan sjedišta ustanove (dvosoban stan u stambenoj zgradi u Solinu i obiteljska kuća u Kaštel Štafiliću), čiji članovi (korisnici) rade u otvorenoj privredi, najbolji su model inkluzije korisnika u redovito socijalno okruženje.

Odgovori