Dobrodošli – Upoznajte nas

Centar za rehabilitaciju ”MIR” javna je ustanova socijalne skrbi čija je djelatnost pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim poteškoćama.

UNUTARNJI USTROJ CENTRA ”MIR”

 • Odjel stanovanja
 • Odjel rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga
 • Ustrojbena jedinica pomoćno-tehničkih poslova

U Odjelu stanovanja za odrasle osobe sa lakšim ili umjerenim, te težim ili teškim intelektualnim poteškoćama ostvaruje se djelatnost Centra pružanjem sljedećih socijalnih usluga:

 • Usluga dugotrajnog smještaja
 • Usluga privremenog smještaja

Na Odjelu rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga djelatnost Centra se za odrasle osobe sa lakšim ili umjerenim, te težim ili teškim intelektualnim poteškoćama ostvaruje kroz :

 • Usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Usluge poludnevnog boravka
 • Usluge cjelodnevnog boravka
 • Usluge organiziranog stanovanja

Na Odjelu rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga pružaju se sljedeće usluge za djecu s teškoćama u razvoju:

 • Rane intervencije kod pružatelja usluge (0-7 god.)
 • Individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

Na Odjelu izvaninstitucijskih usluga pružaju se sljedeće usluge za odrasle osobe:

 • Pomoći u kući (organiziranje prehrane – dostava gotovih obroka u kuću)

 

Tretmani i aktivnosti:

 • rehabilitatorski tretmani i dijagnostika
 • logopedski tretman
 • rad psihologa
 • rad socijalnog radnika
 • fizikalna terapija (+bobath basic & baby)
 • radna terapija
 • kineziterapija (terapijsko jahanje, plivanje – sportsko rekreativne aktivnosti)
 • senzorna terapija
 • rana intervencija (0-7 god.)
 • psihosocijalna podrška
 • glazboterapija i aktivnosti
 • likovna terapija (glina, svijeće i sezonska radionica) i aktivnosti
 • krojačka radionica i aktivnosti
 • digitalna radionica (informatika/digitalna oprema/multimedijske tehnologije…) i aktivnosti
 • radne aktivnosti
 • uključivanje u socijalno okruženje
 • rad u otvorenoj privredi
 • organizacija slobodnog vremena

Odgovori