TIM – edukacijski rehabilitator

Defektolozi proučavaju, otkrivaju i osposobljavaju za život osobe sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju i osobe sa poremećajem u ponašanju. Defektolozi svoje stečeno znanje mogu primjeniti kako u kliničkoj tako i u edukacijskoj praksi u tzv. preodgoju.

Odgovori