Javni natečaj za zapošljavanje pripravnika

Javni natečaj za zapošljavanje pripravnika

Raspisujemo javni natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme-12 mjeseci putem mjere aktivne politike zapošljavanja-Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo-javne službe za slijedeća zvanja :

PSIHOLOG
1 izvršitelj/ica
VII/1- završen diplomski sveučilišni studij psihologije

LOGOPED
1 izvršitelj/ica
VII/1- završen diplomski sveučilišni studij logopedeije

EDUKACIJSKI REHABILITATOR
1 izvršitelj/ica
VII/1- završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko -rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije

Više o natječaju pročitajte OVDJE .

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju prema zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pogledajte na ovoj poveznici.

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju prema zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata pogledajte na ovoj poveznici.

Odgovori