ODLUKA U SVRHU SPREČAVANJA EPIDEMIJE BOLESTI UZROKOVANE COVID-19

ODLUKA U SVRHU SPREČAVANJA EPIDEMIJE BOLESTI UZROKOVANE COVID-19

Sukladno važećim uputama nadležnih tijela, Centar za rehabilitaciju Mir od 16.03.2020. godine ograničava pružanje socijalnih usluga i uvodi mjere zaštite:

  • Obustavlja se pružanje socijalnih usluga koje se ne pružaju tijekom 24 sata (rana intervencija, psihosocijalna podrška, dnevni boravak)
  • Zabranjuju se sve posjete

Kontaktirajte nas putem navedenih podataka:

  • ravnatelj@centarmir.hr/ br. mob. 099 339 2868
  • socradnik@centarmir.hr
  • Odjel stanovanja 021 238 243

Odgovori