Dobrodošli u Centar Mir

Centar za pružanje usluga u zajednici ”MIR” javna je ustanova socijalne skrbi čija je djelatnost pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim poteškoćama.

Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (rehabilitatori, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, radni terapeut, kineziterapeut, likovni terapeut, glazbeni terapeut, radni instruktori, viši asistenti, medicinske sestre i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, osobama s posebnim potrebama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje.

Centar “MIR” je dobitnik niza priznanja: europske nagrade Entente Florale za humani rad na dobrobit hendikepiranih; skupne nagrade Grada Kaštela 2002. godine za izuzetan doprinos društvenom životu Kaštela; Zlatne povelje HRT-a 2003. za plemenit i human odnos čovjeka i okoliša; nositelj znaka Hrvatska kvaliteta i dr.

Centar za pružanje usluga u zajednici ”MIR” nastao je iz ratne agonije Zavoda Vrlika u progonstvu u Splitu, u vrijeme Domovinskog rata, kada je skupina europskih humanitaraca prikupila donaciju od približno 3 milijuna njemačkih maraka, i koji su u koordinaciji s tadašnjim Ministarstvom rada i socijalne skrbi, vođeni doktoricom Lucijom Čikeš u Kaštel Novome, naselju Rudine, izgradili stambeni dio Centra ”MIR”.

Centar za pružanje usluga u zajednici ”MIR” nastao je statusnom promjenom podjele Zavoda Vrlika, a kao samostalan pravni subjekt posluje od 1. srpnja 1997. godine.

UNUTARNJI USTROJ CENTRA ”MIR”

 • Odjel stanovanja
 • Odjel rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga
 • Ustrojbena jedinica pomoćno-tehničkih poslova

U Odjelu stanovanja za odrasle osobe sa lakšim ili umjerenim, te težim ili teškim intelektualnim poteškoćama ostvaruje se djelatnost Centra pružanjem sljedećih socijalnih usluga:

 • Usluga dugotrajnog smještaja
 • Usluga privremenog smještaja

Na Odjelu rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga djelatnost Centra se za odrasle osobe sa lakšim ili umjerenim, te težim ili teškim intelektualnim poteškoćama ostvaruje kroz:

 • Usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Usluge poludnevnog boravka
 • Usluge cjelodnevnog boravka
 • Usluge organiziranog stanovanja

Na Odjelu rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga pružaju se sljedeće usluge za djecu s teškoćama u razvoju:

 • Rane intervencije kod pružatelja usluge (0-7 god.)
 • Individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

Na Odjelu izvaninstitucijskih usluga pružaju se sljedeće usluge za odrasle osobe:

 • Pomoći u kući (organiziranje prehrane – dostava gotovih obroka u kuću)

Odgovori