Uključivanje u programe

Uključivanje korisnika u razne programe rehabilitacije.

Jedan od programa je i izrada keramičkih uradaka te svijeća.

Primjeri u galeriji:

Odgovori