Dobrodošli u Centar Mir Rudine

Centar za rehabilitaciju ”MIR” javna je ustanova socijalne skrbi. Smještajno i rehabilitacijski zbrinjava osobe (djecu, mladež i odrasle) s intelektualnim teškoćama  i pridruženim smetnjama.

Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (defektolozi, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, radni terapeut, kinezi terapeut, likovni terapeut, glazbeni terapeut, radni instruktori, odgajatelji, asistenti u samozbrinjavanju, medicinske sestre i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, osobama s posebnim potrebama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje.

Centar “MIR” je dobitnik niza priznanja: europske nagrade Entente Florale za humani rad na dobrobit hendikepiranih; skupne nagrade Grada Kaštela 2002. godine za izuzetan doprinos društvenom životu Kaštela; Zlatne povelje HRT-a 2003. za plemenit i human odnos čovjeka i okoliša; nositelj znaka Hrvatska kvaliteta i dr.

Centar za rehabilitaciju ”MIR” nastao je iz ratne agonije Zavoda Vrlika u progonstvu u Splitu, u vrijeme Domovinskog rata, kada je skupina europskih humanitaraca prikupila donaciju od približno 3 milijuna njemačkih maraka, i koji su u koordinaciji s tadašnjim Ministarstvom rada i socijalne skrbi, vođeni doktoricom Lucijom Čikeš u Kaštel Novome, naselju Rudine, izgradili stambeni dio Centra ”MIR”.

Centar za rehabilitaciju ”MIR” nastao je statusnom promjenom podjele Zavoda Vrlika, a kao samostalan pravni subjekt posluje od 1. srpnja 1997. godine.

Pružamo sljedeće vrste socijalnih usluga: usluga smještaja (trajni i privremeni), usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, organizirano stanovanje, usluge individualne i grupne psihosocijalne podrške u obitelji i u ustanovi, usluga rane intervencije, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, usluge savjetovanja, usluge pomoći u kući i dr.

Odgovori