Dobrodošli – Upoznajte nas

Centar MIR je pružatelj socijalnih usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju i intelektualnim teškoćama – pružaju se sljedeće vrste socijalnih usluga:

 • usluga smještaja (trajni i privremeni)
 • usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka
 • organizirano stanovanje
 • usluge individualne i grupne psihosocijalne podrške u obitelji i u ustanovi
 • usluga rane intervencije
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja
 • usluge savjetovanja
 • usluge pomoći u kući

Tretmani i aktivnosti:

 • defektološki tretman i dijagnostika
 • logopedski rad s korisnicima
 • rad psihologa
 • rad socijalnog radnika
 • fizioterapija (bobath basic & baby)
 • radna terapija
 • kineziterapija
 • snoezelenterapija
 • rana intervencija (neurorazvojna terapija, rana stimulacija govora, senzorno-integrativna terapija)
 • glazboterapija i aktivnosti
 • likovna terapija (glina, svijeće i sezonska radionica) i aktivnosti
 • krojačka radionica
 • organizacija slobodnog vremena
 • radne aktivnosti
 • športske aktivnosti
 • uključivanje u socijalno okruženje
 • rad u otvorenoj privredi
 • turizam za osobe s posebnim potrebama

Tim:

Opći stručni tim:
defektolog / socijalni radnik / psiholog

Stručni tim za razvojnu rehabilitaciju:
defektolog / psiholog / logoped

Rehabilitacijski tim:
defektolog / logoped / psiholog / socijalni radnik / fizioterapeuti
radni terapeut / kinezi terapeut / likovni terapeut /glazbeni terapeut / radni instruktori

Stanovanje:
odgajatelji / asistenti samozbrinjavanja / medicinske sestre / njegovateljice

-tehnička služba

Odgovori